Zasady dokonywania zwrotu towaru

1. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, którą zawarliście na odległość, bez podania przyczyny. Prawo to można wykonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres na adres poczty elektronicznej likelov@likelov.pl lub adres magazynu głównego: RWS Partners Sp. z o.o. ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 28b, 32-651 Nowa Wieś

3. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy możecie Państwo skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dostępnego poniżej:

WZÓR FORMULARZA ZWROTU - PDF

4. W przypadku odstąpienia od umowy macie Państwo obowiązek zwrócić Towar do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiliście od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

5.Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie oraz posiadać wszystkie oryginalne metki producenta. Należy go odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres magazynu głównego: RWS Partners Sp. z o.o. : ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 28b, 32-651 Nowa Wieś. Do zwracanego towaru w przesyłce należy dołączyć formularz odstąpienia od umowy wraz z dowodem jego zakupu (paragonem lub fakturą).

6. Państwo ponosicie koszty odesłania towaru.

7. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem lub paczkomatami.

8. Zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności. Jeżeli jednak wybraliście Państwo inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy przez nas oferowany, zwrócimy Państwu równowartość kosztów tego najtańszego sposobu dostawy.

9. Zwrot płatności dokonanych na poczet transakcji zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu towaru.

10. Zwrot płatności nastąpi w taki sam sposób, w jaki została dokonana wpłata. W przypadku paczek za pobraniem oraz zamówień opłaconych przelewem zwykłym zwrot zostanie zrealizowany na podany w formularzu zwrotu numer konta.

Zasady dokonywania reklamacji towaru

1. Jeżeli jakość zakupionego produktu okazała się niezgodna z umową, przysługuje Państwu prawo do złożenia reklamacji. W tym celu należy wypełnić formularz reklamacyjny, dostępny pod poniższym linkiem i przesłać go na adres poczty elektronicznej likelov@likelov.pl lub adres magazynu głównego: RWS Partners Sp. z o.o. ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 28b, 32-651 Nowa Wieś lub w innej formie opisać podstawy reklamacji oraz żądanie odnośnie sposobu usunięcia wad.

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI - PDF

2. Wadliwy produkt z pisemnym zgłoszeniem reklamacji oraz dowodem zakupu towaru należy przesłać na adres magazynu głównego RWS Partners Sp. z o.o .: ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 28b, 32-651 Nowa Wieś

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego wraz z towarem. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym zostaniecie przez nas Państwo niezwłocznie powiadomieni. W powiadomieniu tym wskażemy w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformujemy Państwa w sposób wybrany w zgłoszeniu reklamacji.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, wymiana towaru na wolny od wad lub zwrot środków, nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Możecie Państwo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Takimi podmiotami są w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Lista takich podmiotów jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl w zakładce pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).